Եկե՜ք ներդնենք մեր ունակություններն ու հմտությունները՝ ուժեղ համայնք կառուցելու գործում: Միասին մենք կարող ենք անել ավելին։