Ծրագրի նպատակն է վերածնունդ տալ եւ պահպանել Դիլիջանի պատմամշակութային ժառանգությանը՝ համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ստեղծելով արխիվային եռալեզու բովանդակություն եւ տարածելով այն առցանց եւ ոչ առցանց հարթակների միջոցով։

2021թ.-ի փետրվարից մինչեւ հունիս ընկած ժամանակահատվածում նախատեսվում է հավաքագրել արխիվային բովանդակություն՝ երեք ուղղվածություններով՝ 

* Դիլիջանի մարդիկ

* Դիլիջանի վայրերը

* Դիլիջանի խոհանոցը