You are currently viewing Դիլիջանի հանքային ջրեր

Դիլիջանի հանքային ջրեր

Դիլիջանի հանքային ջրերի չորս աղբյուրների հատկությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվել է «Կովկասյան բուժիչ վայրեր» ընկերության անդամ Գրիգորի Չուրսինը (1874-1930թթ.) դեռևս 1914 թ-ին:
«Դիլիջան» հանքային ջրերի գործարանը կառուցվել է 1947թ-ին: 1950-1972 թթ. գործարանում տեղադրվել են կիսաավտոմատ և ավտոմատ շշալցման գծեր: