You are currently viewing «Դիլիջանի ներառական թատրոն»

«Դիլիջանի ներառական թատրոն»

Ծրագրի նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող երիտասարդներին ներառել Դիլիջանի մշակութային և սոցիալական կյանքում` թատերական արվեստի միջոցով։

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ պետքարտուղարության Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի շրջանակում։

Բեմադրող ռեժիսոր, դասընթացավար՝ Վահան Բադալյան

Դասընթացավարի օգնական՝ Քրիստինե Դանիելյան

Դասընթացների մեկնարկ՝ փետրվարի 1, 2021թ․

Տևողություն՝ 5 ամիս

Տարիքային խումբ՝ 12+