You are currently viewing Խոսակցական անգլերենի  խմբակ մեծահասակների համար

Խոսակցական անգլերենի խմբակ մեծահասակների համար

Խոսակցական անգլերենի խմբակ մեծահասակների համար

Արդեն ծանո՞թ եք Գրեգորի Դիլին, ով լինելով
բիզնեսների, անհատների հեղափոխության վերաբերյալ բազմաթիվ բեսթսելլերների հեղինակ և “Identity Publications” գրքեր արտադրող և հրապարակող կազմակերպության հիմնադիր, ԴՀԿ-ում կանցկացնի է անգլերենի դասընթաց մեծահասակների համար:

Դասընթացների գլխավոր նպատակն է զարգացնել լեզվին արդեն տիրապետողների խոսակցական հմտությունները։

Եթե տիրապետում ես անգլերեն լեզվի, հաղորդակցվում ես տվյալ լեզվով, սակայն ցանկանում ես բարելավել գիտելիքներդ, ապա շտապիր գրանցվել

Դասընթացավար՝ Գրեգորի Դելի

Դասընթացի մեկնարկ՝ սեպտեմբեր 15, 2021

Կարգավիճակ՝ ընթացիկ

Տարիքային խումբ՝ 18 տարեկան և բարձր

Հաճախականություն՝ շաբաթական 3 ժամ

Գրանցում