Անգլերենի դասընթաց Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝

Մարինե Ասատրյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

10 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

31 Մարտի, 2023

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

31