Համակարգչային գրագիտության դասընթաց

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Արմենուհի Մաիլյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

9 Օգոստոսի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

12 Սեպտեմբերի, 2023

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

13