Հաշվապահություն

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Լիլիթ Շեկոյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

8 Մայիսի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

29 Հունիսի, 2023

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

18