Ձեռարվեստի խմբակ

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Մարիետա Գաբրիելյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

12 Ապրիլի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

19 Հուլիսի, 2023

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

16