Շախմատի խմբակ Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝

Ալվարդ Սահակյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

1 Դեկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

30 Հունիսի, 2023

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

16