Ռուսերենի դասընթաց

Դասընթացներին ներգրավված են նաև համայնքի գյուղական բնակավայրերում ապրող պատանիները:

Դասընթացավար՝

Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

8 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

9 Հունվարի, 2023

Կարգավիճակ՝

Ընթացիկ

Շահառու՝

21