Ռուսերենի դասընթաց Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝

Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

5 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

31 Մարտի, 2023

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

13