<

Նախընթած ծրագրեր

Համակարգչային գրագիտության դասընթաց

Համակարգչային գրագիտության դասընթաց

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Դասընթացավար՝ Արմենուհի Մաիլյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 9 Օգոստոսի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝ 12 Սեպտեմբերի, 2023

Ձեռարվեստի խմբակ

Ձեռարվեստի խմբակ

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Դասընթացավար՝ Մարիետա Գաբրիելյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 12 Ապրիլի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝ 19 Հուլիսի, 2023

Հաշվապահություն

Հաշվապահություն

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Դասընթացավար՝ Լիլիթ Շեկոյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 8 Մայիսի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝ 29 Հունիսի, 2023

Շախմատի խմբակ Աղավնավանքում

Շախմատի խմբակ Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝ Ալվարդ Սահակյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 1 Դեկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 30 Հունիսի, 2023

Կարպետագործություն

Կարպետագործություն

Դասընթացավար՝ Նարինե Պողոսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 4 Նոյեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 30 Հունիսի, 2023

Տարիքային խումբ՝ 6+

Նկարչական խմբակ Աղավնավանքում

Նկարչական խմբակ Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝ Շուշանիկ Սարգսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 4 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 30 Հունիսի, 2023

Կարպետագործություն Աղավնավանքում

Կարպետագործություն Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝ Նարինե Պողոսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 19 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 30 Հունիսի, 2023

Անգլերենի դասընթաց Աղավնավանքում

Անգլերենի դասընթաց Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝ Մարինե Ասատրյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 10 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 31 Մարտի, 2023

Ռուսերենի դասընթաց Աղավնավանքում

Ռուսերենի դասընթաց Աղավնավանքում

Դասընթացավար՝ Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 5 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 31 Մարտի, 2023

Անգլերենի դասընթաց

Անգլերենի դասընթաց

Դասընթացավար՝ Մարիա Հովհաննիսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 6 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 15 Փետրվարի, 2023

Ռուսերենի դասընթաց

Ռուսերենի դասընթաց

Դասընթացավար՝ Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 8 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 15 Փետրվարի, 2023

Համակարգչային գրագիտության դասընթաց

Համակարգչային գրագիտության դասընթաց

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ

Դասընթացավար՝ Արմենուհի Մաիլյան

Դասընթացի մեկնարկ՝ 4 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝ 17 Նոյեմբերի, 2022