Աջակցեք մեզ

Ձեր ներդրումը մեր համայնքային ծրագրերի շարունակականության երաշխիքն է, որն ուղղվում է գիտելիքահեն և մասնակցային համայնք կառուցելուն։ Աջակցե՜ք մեզ այսօր։ Միասին մենք կարող ենք ունենալ ավելի վառ ապագա։

Դուք կարող եք կատարել դրամական փոխանցում մեր բանկային հաշվեհամարներին

«ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ

Հասցե՝ Գետափնյա 7, ք․ Դիլիջան (3903), Տավուշ, Հայաստան

Հ/Հ` 1570066629000100 (ՀՀ դրամ) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

You can make a credit card donation online.