Ռուսերենի դասընթաց

Ռուսերենի դասընթացի նպատակն է բարելավել աշակերտների լեզվական իմացությունը, գրագիտությունն ու ռուսերենով հաղորդակցման հմտությունները: Դասերի ընթացքում երեխաները սովորում են ճիշտ գրել և կարդալ, ինչպես բարձրացնում են իրենց մշակութային և ընդհանուր իրազեկվածությունը:

Դասընթացավար՝

Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

18 Սեպտեմբերի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

1 Հունիսի, 2024

Կարգավիճակ՝

Ընթացիկ