Հանրային իրազեկման հանդիպումներ

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացի մեկնարկ՝

1 Հունվարի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

31 Դեկտեմբերի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

177