Համակարգչային գրագիտություն

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Արմենուհի Մաիլյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

16 Մարտի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

27 Ապրիլի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

16