Անգլերեն՝ Դիլիջան համայնքի ՏԻՄ ներկայացուցիչների և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների համար

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Մարիա Հովհաննիսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

1 Մայիսի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

29 Հուլիսի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

14