Անգլերեն Դի-Վի-Վի շրջանավարտների համար

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Մարինե Ասատրյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

6 Ապրիլի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

10 Հունիսի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

13