Թաղիքագործության դասընթաց

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Արմինե Գիշյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

19 Հունիսի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

14 Սեպտեմբերի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

17