Գրաֆիկ դիզայն

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Լենա Նալբանդյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

3 Սեպտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

24 Հոկտեմբերի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

11