Մեդիագրագիտություն հասարակության խոցելի մեծահասակների համար 2.0

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Ստելլա Մկրտչյան, Ռիտա Մարտիրոսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

17 Հոկտեմբերի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

28 Հոկտեմբերի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

15