Ռուսերեն՝ Դիլիջան համայնքի ՏԻՄ ներկայացուցիչների և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների համար

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

25 Ապրիլի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

27 Հունիսի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

13