UWCD համատեղ ծրագրեր

UWCD համատեղ ծրագրերի նպատակն է աշխատարանների, շարունակական մենթորության, վերապատրաստումների միջոցով նպաստել կամավորի կարողունակությունների և հմտությունների զարգացմանն ու անձնական աճին, ինչպես նաև  համանքային ներգրավմանը: Կամավորները աշխատում են խմբերով՝ ըստ նախապես որոշված ուղղությունների։ ԴՀԿ-ը խրախուսում է կամավորական նախաձեռնությունները՝ միտված Դիլիջան համայնքի զարգացմանը։

Դասընթացի մեկնարկ՝

3 Սեպտեմբերի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

31 Օգոստոսի, 2024

Կարգավիճակ՝

Ընթացիկ