Լուսանկարչության և տեսագրության դասընթաց

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Ռազմիկ Անտոնյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

19 Ապրիլի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

19 Հունիսի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Հաճախականություն՝

14