Ձեռարվեստի խմբակ

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Մարիետա Գաբրիելյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

15 Ապրիլի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

17 Օգոստոսի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

29