Շուղագործություն և հելունագործություն

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Անի Ամիրխանյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

24 Փետրվարի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

26 Նոյեմբերի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

45