Ավարտին մոտեցավ մեր «Կավագործություն» դասընթացը

Ավարտին մոտեցավ մեր «Կավագործություն» դասընթացը։ Արդյունքում դասընթացի մասնակիցներ արդեն տիրապետում են կավագործության տեխնիկային։ Դիլիջանի համայնքային կենտրոնում մենք կարևորում ենք համայնքի բնակիչների շարունակական ուսուցումը և զարգացումը։ Շնորհակալ ենք մասնակիցներին և դասընթացավարին իրենց ներդրանծ ջանքի և ոգեշնչման համար։
Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով: