Գեղանկարչության դասընթաց ԳԱԿ-ի հետ համագործակցությամբ

Գեղանկարչության դասընթացի նպատակն է զարգացնել երեխաների նկարչական հմտությունները։ Դասընթացի ընթացքում խրախուսում է ինքնարտահայտումը, քննադատական մտածողությունը, մշակութային ըմբռնումը և խթանվում է երեխաների անձնական աճը գործնական դասերի միջոցով։

Դասընթացավար՝

Ռիտա Մարտիրոսյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

18 Սեպտեմբերի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

30 Հունիսի, 2024

Կարգավիճակ՝

Ընթացիկ