Թատերական խմբակ ԳԱԿ-ի հետ համագործակցությամբ

Թատերական խմբակի նպատակն է նպաստել երեխաների շրջանում գեղարվեստական հմտությունների և ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը, մասնակիցներին ինքնավստահության և թիմային աշխատանքի կարողությունների հզորացմանը: Այն առաջարկում է թատրոնի ոճերի բազմազան ուսումնասիրություն, խթանում է մշակութային իրազեկությունը համընդհանուր թեմաների միջոցով և ընդլայնում է ներառականությունը՝ հնարավորություններ ստեղծելով հատուկ կարիքներ ունեցող անհատների համար՝ արտահայտելու իրենց ստեղծագործականությունն ու ինքնարտահայտումը աջակցող միջավայրում:

Դասընթացավար՝

Քրիստինե Դանիելյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

20 Սեպտեմբերի, 2023

Դասընթացի ավարտ՝

30 Հունիսի, 2024

Կարգավիճակ՝

Ընթացիկ