Կավագործության դասընթաց

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Աննա Խաչիկյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

19 Հունիսի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

22 Սեպտեմբերի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

14