Անգլերեն սկսնակների համար

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Մարինե Ասատրյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

5 Մայիսի, 2022

Դասընթացի ավարտ՝

21 Հուլիսի, 2022

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

17