Մասնագիտական կողմնորոշում

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Սոցիալական Ձեռներեցների դպրոց, Սոնա Բուդաղյան, Նունե Զաքարյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

20 Ապրիլի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

4 Հուլիսի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

15